Filarem społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy PZU są programy prewencyjne. Promujemy w nich m.in. właściwe zachowania na drodze. Trwa właśnie czwarta edycja PZU Bezpieczna Flota.