Jak świadomie poruszać się po górach zimą i dlaczego tak ważne jest odbycie kursu lawinowego?