Najlepiej uczymy się przez doświadczenie. Jak zatem nauczyć się postępowania w razie pożaru, nie uczestnicząc w nim? Przecież nie przewidzimy swoich zachowań. Pomaga w tym Bezpieczny Dom.