Mówi się, że nie ma lepszej teorii od dobrej praktyki – wprawdzie to powiedzenie to żart słowny, jednak można doszukać się w nim ziarna prawdy.