Uczysz się latami, szlifujesz swoją technikę, starasz się odnaleźć własny styl. Jednak żadna szkoła i żadne samokształcenie nie dają takiej inspiracji do zmian, jak warsztaty z mistrzem…