Dzieci mające kontakt ze zwierzętami są bardziej otwarte i szczęśliwe, uczą się odpowiedzialności i poszanowania dla życia, podnosi się u nich świadomość ekologiczna.