Julia Hartwig została laureatką przyznanej po raz drugi Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Poetka została nagrodzona za wydany w zeszłym roku tomik "Zapisane".