Mówiła że wszystko, o czym chciałaby powiedzieć, zapisane jest w jej wierszach.