Łączy ich misja i wspólny cel: biec - by wspierać, kibicować – by towarzyszyć, uczestniczyć - by okazywać akceptację i poparcie.