Modnie jest ostatnio powiedzieć – nasza firma działa zgodnie z zasadami CSR. A cóż to, ten CSR?