Aż pięć naszych inicjatyw CSR zostało docenionych w 14. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.