Wolontariusze z Biura Zakupów PZU zorganizowali dzień integracyjny dla osób starszych i samotnych ze Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”.