Wspólnie z Migam.org wprowadziliśmy rozwiązanie, które pozwoli niesłyszącym swobodnie korzystać z obsługi w wybranych oddziałach PZU.