W czasie Powstania Warszawskiego, w schronie pod kamienicą przy ul. Konopczyńskiego 5/7 działał szpital polowy. Dziś trwają starania, by w tym miejscu powstało Muzeum upamiętniające szpital, historię związanych z nim ludzi oraz powstańczą służbę zdrowia.