Wyjechaliśmy z grupą osób niewidomych ze Stowarzyszenia Nie Widzę Przeszkód na dwudniową wycieczkę rowerową na tandemach. Za cel obraliśmy Jurę Krakowsko-Częstochowską…