Ideą Szlachetnej Paczki jest pomoc najbiedniejszym rodzinom. Paradoksalnie, po kilku latach bycia darczyńcą, dochodzę do wniosku, że dając zyskujemy więcej, niż moglibyśmy się spodziewać.