Już pierwsza robocza wizyta uświadomiła nam, jak bardzo problem starszych ludzi jest w naszym kraju tematem „niechcianym”.