Mimo dużego zainteresowania, wiele osób jeszcze waha się, czy warto przyłączyć się do ONKOfunduszu. Beata Ambroziewicz – dyrektor Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych – przybliża pracę portalu i możliwości, jakie daje Podopiecznym.