Poprawia współpracę w zespole, komunikatywność i umiejętność rozwiązywania problemów. Uczy zarządzania projektami, negocjacji i podejmowania decyzji. To nie nowatorska metoda szkoleniowa, ale efekty angażowania się w wolontariat pracowniczy w PZU.