Alpinizm i wysokogórskie przewodnictwo to część europejskiej i światowej kultury. Wypadki to nie my – czy aby na pewno? Czy przewodnictwo to partnerstwo?