„Zdrowia!” – tego życzymy sobie najczęściej, składając bliskim życzenia. Czasami jednak życzenia to za mało i może się zdarzyć, że będą potrzebowali od nas konkretnej pomocy.