Nie wyniki testów, matur czy olimpiad i zakres wiedzy teoretycznej, ale doświadczenie w prowadzeniu, zarządzaniu i realizacji projektów społecznych stał się podstawą do stworzenia wyjątkowego rankingu szkół.